תפוז נקרא גם תפוח זהב ומגיע אלינו ממשפחת ההדרים.

בעונה ניתן להגיע אלינו לקטיף פרות הדר שונים.