מלפפון הוא צמח של קיץ וגדל בשדות או בחממות מגיע אלינו ממשפחת הדלועיים.