רימון מצוי מגיע אלינו ממשפחת הרימונים.

יש לו חיי מדף ארוכים וסגולות רפואיות רבות.

 

.