נענע מגיעה אלינו ממשפחת השפתניים ורק 4 מתוך 30 המינים גדלים בארץ.

.