שום העירית מגיעה אלינו ממשפחת השומיים ומגיעה לגובה 30 ס"מ.