קייל דינוזאורמגיע אלינו ממשפחת הכרובים וקוראים לו גם בשם קייל לסינאטו.השם שלו ניתן לו מכיוון שמרקמו מחוספס כמו עור הדינוזאור.