ביצי החופש של משק הלברכט הן ביצים של תרנגולות מאושרות.

התרנגולות שוכנות בכלובים מרווחים ומספר פעמים ביום יוצאים לחצר הפתוחה לפי מזג האויר.

התרנגולות מטילות ברוגע בביתני עץ בזמנם החופשי ומקבלות ירקות טריים ואורגנים וגדלות בתנאים מאוד טובים.